Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo
toplijn
bottomlijn

Wegmetingen

Kiwa KOAC beschikt over een reeks meetsystemen voor het meten van vrijwel alle kenmerken die te maken hebben met het ontwerp, aanleg en beheer van wegverhardingen, terreinverhardingen en dijkbekledingen. De metingen richten zich op het vastleggen van de wegoppervlakeigenschappen, de structurele conditie, belasting op de constructie en milieuaspecten. De meeste meetsystemen en -methoden zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025 door de Raad voor Accreditatie (L103). Via periodieke ringonderzoeken borgen wij voortdurend de kwaliteit van de metingen.

Door eigen innovaties passen wij onze meetapparatuur voortdurend aan de steeds veranderende eisen en behoeften aan. Zo hebben we bijvoorbeeld meettechnieken ontwikkeld die geen verkeershinder meer veroorzaken omdat ze onder verkeer kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast hanteren wij een snellere levertijd als kernmotief. Onze specialisten kunnen u helpen met de interpretatie van meetresultaten. Tevens kunnen zij aangeven welke numerieke getalswaarden voor de diverse kenmerken kunnen worden gehanteerd. Wij ervaren het als onmisbaar om hierbij onderscheid te maken tussen de aanlegfase, de gebruiksfase en het moment van einde contractperiode.

Om het proces van het verstrekken van offertes te versnellen, biedt Kiwa KOAC u de gelegenheid om gedurende zeven dagen per week en 24 uur per dag via onze website een offerte aan te vragen.

De meetsystemen van Kiwa KOAC:

Soort meting
Meting van:
Wegoppervlakeigenschappen
Stroefheid en remweg
Textuur
Langsvlakheid
Spoorvorming
Rijcomfort
Trillingshinder
Rafeling
Verkeersgeluid
Markering
Structurele conditie
Draagkracht weg
Draagkracht fundering
Draagkracht onderbouw
Laagdikte
Scheurvorming
Permanente vervorming en verdichting
Belasting op constructies
Verkeersbelasting
 

Een informatieblad downloaden? Ga hier naar het overzicht:


 

MEER WETEN?

foto
Eelke Vromans

telefoon 088 - 5622672

e-mail

foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2019 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap