Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

 

 
Welkom bij Kiwa KOAC, uw wegbouwkundig partner
 
Kiwa KOAC is dé zakelijke dienstverlener met onderzoeksfaciliteiten en deskundigheid op een breed gebied van de mobiliteitsinfrastructuur. Wij werken voor en met alle partijen die actief zijn op het gebied van wegen, vliegvelden, bedrijfsterreinen en dijkbekledingen. Als enige in Nederland bestrijken we het veld van advies, onderzoek, wegmetingen, laboratoriumonderzoek, kwaliteitsbegeleiding van werken tot en met het verzorgen van kennisoverdracht.
Wij werken aan een voortdurende verbetering van onze producten en meetmiddelen om onze klanten beter van dienst te zijn. Hiervoor zetten wij de ervaring, creativiteit en innovativiteit van onze medewerkers in. In samenwerking met andere bedrijven richten wij ons op een breder dienstenpalet.
Bij al onze inspanningen hebben wij oog voor een juiste balans tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en een goede winstgevendheid. Wij streven naar een inspirerende werksfeer waarin teamwork tot de beste oplossingen moet leiden.
7 september 2018
DG Groep neemt activiteiten Asset- en Informatiemanagement over van Kiwa KOAC

Per 1 september 2018 heeft de DG Groep uit Boskoop alle activiteiten van het bedrijfsonderdeel Asset- en ... [meer]
15 mei 2018
Restlevensduurbepaling Helderse Zeewering

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft Kiwa KOAC een onderzoek ... [meer]
15 mei 2018
Draagkrachtmetingen voor stabiele bouwwerken

Bouwwerken zijn onderhevig aan belastingen. Uitwendige krachten als gewicht, wind, grond- en waterdruk moeten ... [meer]
lijnonder
  © Kiwa KOAC 2018 Algemene voorwaarden en reglementen | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap