Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

 

 
Welkom bij Kiwa KOAC, uw wegbouwkundig partner
 
Kiwa KOAC is dé zakelijke dienstverlener met onderzoeksfaciliteiten en deskundigheid op een breed gebied van de mobiliteitsinfrastructuur. Wij werken voor en met alle partijen die actief zijn op het gebied van wegen, vliegvelden, bedrijfsterreinen en dijkbekledingen. Als enige in Nederland bestrijken we het veld van advies, onderzoek, wegmetingen, laboratoriumonderzoek, kwaliteitsbegeleiding van werken tot en met het verzorgen van kennisoverdracht.
Wij werken aan een voortdurende verbetering van onze producten en meetmiddelen om onze klanten beter van dienst te zijn. Hiervoor zetten wij de ervaring, creativiteit en innovativiteit van onze medewerkers in. In samenwerking met andere bedrijven richten wij ons op een breder dienstenpalet.
Bij al onze inspanningen hebben wij oog voor een juiste balans tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en een goede winstgevendheid. Wij streven naar een inspirerende werksfeer waarin teamwork tot de beste oplossingen moet leiden.
16 januari 2018
IMBOR Scan

Integraal beheer van de openbare ruimte vraagt om afstemming, coördinatie en samenwerking tussen ... [meer]
15 januari 2018
Geïntegreerd werken met BOR en BGT

De transitie naar de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is nog in volle gang en houdt niet op ... [meer]
11 januari 2018
Kiwa KOAC op Infra Relatiedagen Hardenberg

Kiwa KOAC is ook in 2018 weer vertegenwoordigd op de Infra Relatiedagen in Hardenberg. Ditmaal samen ... [meer]
lijnonder
  © Kiwa KOAC 2018 Leveringsvoorwaarden | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap