Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

 

 
Welkom bij Kiwa KOAC, uw wegbouwkundig partner
 
Kiwa KOAC is dé zakelijke dienstverlener met onderzoeksfaciliteiten en deskundigheid op een breed gebied van de mobiliteitsinfrastructuur. Wij werken voor en met alle partijen die actief zijn op het gebied van wegen, vliegvelden, bedrijfsterreinen en dijkbekledingen. Als enige in Nederland bestrijken we het veld van advies, onderzoek, wegmetingen, laboratoriumonderzoek, kwaliteitsbegeleiding van werken tot en met het verzorgen van kennisoverdracht.
Wij werken aan een voortdurende verbetering van onze producten en meetmiddelen om onze klanten beter van dienst te zijn. Hiervoor zetten wij de ervaring, creativiteit en innovativiteit van onze medewerkers in. In samenwerking met andere bedrijven richten wij ons op een breder dienstenpalet.
Bij al onze inspanningen hebben wij oog voor een juiste balans tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en een goede winstgevendheid. Wij streven naar een inspirerende werksfeer waarin teamwork tot de beste oplossingen moet leiden.
25 september 2017
Gisib aanwezig op Dag van de Openbare Ruimte

Gisib is een door Kiwa KOAC en DG Groep ontwikkelde GIS-georiënteerde applicatie, waarmee u het integrale ... [meer]
3 augustus 2017
Nieuwe bedrijfskleding Lab Vught

Er is sinds 2016 veel veranderd in ons laboratorium in Vught. De meest in het oog springende veranderingen ... [meer]
26 juni 2017
Scope Kiwa KOAC goedgekeurd en gepubliceerd

Kiwa KOAC is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie volgens ISO/IEC17025, scope L007 voor onze ... [meer]
lijnonder
  © Kiwa KOAC 2017 Leveringsvoorwaarden | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap