Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

 

 
Welkom bij Kiwa KOAC, uw wegbouwkundig partner
 
Kiwa KOAC is dé zakelijke dienstverlener met onderzoeksfaciliteiten en deskundigheid op een breed gebied van de mobiliteitsinfrastructuur. Wij werken voor en met alle partijen die actief zijn op het gebied van wegen, vliegvelden, bedrijfsterreinen en dijkbekledingen. Als enige in Nederland bestrijken we het veld van advies, onderzoek, wegmetingen, laboratoriumonderzoek, kwaliteitsbegeleiding van werken tot en met het verzorgen van kennisoverdracht.
Wij werken aan een voortdurende verbetering van onze producten en meetmiddelen om onze klanten beter van dienst te zijn. Hiervoor zetten wij de ervaring, creativiteit en innovativiteit van onze medewerkers in. In samenwerking met andere bedrijven richten wij ons op een breder dienstenpalet.
Bij al onze inspanningen hebben wij oog voor een juiste balans tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en een goede winstgevendheid. Wij streven naar een inspirerende werksfeer waarin teamwork tot de beste oplossingen moet leiden.
4 mei 2017
Kwaliteit van Kiwa KOAC naar Marokko

Kiwa KOAC werkt mee aan de bouw van een nieuwe containerterminal in Afrika. De Willemen Groep uit België ... [meer]
2 mei 2017
Snel scan van asfaltlaagopbouw en teerhoudendheid

Asfalt dat vrijkomt bij opbreken of frezen en daarna wordt afgevoerd of hergebruikt, moet zijn onderzocht ... [meer]
1 mei 2017
Nieuwe funderingen voor sportvelden

Tot medio 2016 waren voor funderingen van kunstgrasvelden en andere outdoor sportaccommodaties alleen door ... [meer]
lijnonder
  © Kiwa KOAC 2017 Leveringsvoorwaarden | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap