Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo


Meetwagen op A1_nieuwsoverzicht


     
toplijn
bottomlijn

IMBOR Scan

(16-01-2018)
IMBOR scan
Integraal beheer van de openbare ruimte vraagt om afstemming, coördinatie en samenwerking tussen diverse beheerdisciplines in de beheerorganisatie. Kiwa KOAC heeft veel ervaring en expertise op het gebied van asset beheer. Maar ook met IMBOR implementaties hebben wij uitgebreide ervaring, onder andere bij een tweetal grootschalige gemeentelijke IMBOR proeftuinen.
  
Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) vormt de schakel tussen de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de registratie van assets in beheersystemen voor de openbare ruimte. Het is een gestandaardiseerd gegevensmodel, dat beheerders ondersteunt bij de opzet en vulling van het asset beheersysteem. Om de standaardisatie in objecttypen en attribuutwaardes te bereiken, is een transitie nodig van uw huidige datamodel (registratie) naar het IMBOR.

IMBOR op maat
Het IMBOR helpt de BOR-beheerders om gestandaardiseerd beheergegevens vast te leggen en uit te wisselen. De BOR-beheerders zijn vrij om er geheel of gedeeltelijk gebruik van te maken. Belangrijk in deze stap  is de vraag te stellen: ‘Welke informatie is relevant om vast te leggen voor het beheerproces en asset management vraagstukken binnen uw organisatie?’

Om tot een succesvolle IMBOR implementatie te komen, doorlopen wij samen met u een aantal stappen:
• Vaststellen van uw specifieke eisen en wensen;
• Welke objecttypen en attributen uit IMBOR sluiten daarbij aan;
• Match bepalen tussen bestaand datamodel (registratie) en het IMBOR;
• Was-wordt lijst;
• Vastleggen van gewenste objecttypen en -attributen, die nu niet voorkomen in het IMBOR;
• Conversie bestaande beheerdata naar het IMBOR.

Wij helpen u graag met de transitie naar het IMBOR, via:
• Advies aanpak IMBOR;
• Bepalen van de match tussen bestaand datamodel en het IMBOR;
• De volledige transitie naar het IMBOR.

Voor meer informatie over de IMBOR scan kunt u contact opnemen met:
Unit Asset & Informatie management
telefoon 088 562 26 72
 Asset & Informatie management

 
[terug]
toplijn
bottomlijn
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2018 Leveringsvoorwaarden | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap