Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo


Meetwagen op A1_nieuwsoverzicht


     
toplijn
bottomlijn

Effect van klimaatverandering op weginfrastructuur

(23-11-2017)
Klimaat Rhätische bahn accident
Het debat over klimaatverandering is geëvolueerd van het al dan niet aantonen van klimaatverandering naar wat moet worden gedaan om de gevolgen te minimaliseren. Op 14 november 2017 liet Christ van Gurp op de jaarlijkse JERI-studiedag aan de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne zien wat de gevolgen van klimaatverandering kunnen zijn voor de wegeninfrastructuur in Zwitserland in de komende decennia. Hoewel lokale risico’s anders kunnen zijn, is de algemene boodschap van zijn presentatie van toepassing op elk land in Europa.

Temperatuur en neerslag zijn sleutelfactoren
De aarde wordt warmer zowel in de zomer als in de winter. De grootte van de temperatuurverandering hangt af van de locatie in Europa, maar is ook afhankelijk van politieke beslissingen. De hoeveelheid neerslag zal niet veel veranderen, maar de frequentie en ernst van extreme weersomstandigheden zal toenemen. Waar in een land als Zwitserland de zeespiegelstijging nauwelijks invloed zal hebben, zal de verandering zeker een impact hebben op Nederland. Temperatuur en neerslag zijn van alle klimaatfactoren de belangrijkste elementen die het ontwerp, de constructie, het onderhoud en het gebruik van wegen beïnvloeden.
Klimaat Flooding 300x192
Aanpassingsmaatregelen
Aanpassingsmaatregelen kunnen worden opgesteld nadat risico’s en kwetsbaarheid van een weg, vooral op projectniveau, zijn beoordeeld. Op lokaal niveau zijn geologie, geografie (bijvoorbeeld weg ligt langs een rivier), drainage en conditie van de wegverharding de belangrijkste gevarenpunten. Voldoende technische oplossingen zijn beschikbaar in West-Europa en aanpassing van de belangrijkste ontwerpparameters zal niet zo moeilijk zijn. Daarnaast kan aanpassing worden gecombineerd met normaal groot onderhoud. Kiwa KOAC kan u helpen om de kwetsbaarheid van uw wegenstelsel te beoordelen en om aanpassingsmaatregelen vast te stellen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Christ van Gurp (senior adviseur)
telefoon 088 562 26 72
e-mail Advies

Klimaat JERI2017 300x192

 
[terug]
toplijn
bottomlijn
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2018 Leveringsvoorwaarden | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap