Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo


Meetwagen op A1_nieuwsoverzicht


     
toplijn
bottomlijn

Snel scan van asfaltlaagopbouw en teerhoudendheid

(02-05-2017)
Asfalt dat vrijkomt bij opbreken of frezen en daarna wordt afgevoerd of hergebruikt, moet zijn onderzocht op teerhoudendheid (PAK). Bij Kiwa KOAC komen dagelijks grote aantallen asfaltkernen binnen voor analyse van de laagopbouw en de mogelijke aanwezigheid van PAK’s. De proeven 77.1, 77.2 en 77.3 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 beschrijven hoe de verrichtingen en analyses moeten worden uitgevoerd. De geboorde asfaltkernen worden doorgezaagd om een vers zaagvlak te creëren. Vervolgens wordt de laagopbouw vastgelegd. Dit vastleggen gebeurde tot nu toe handmatig. Met de nieuwe Asfaltscanner heeft Kiwa KOAC dit proces geautomatiseerd.

De Asfaltscanner bestaat uit een behuizing met daarin een besturingskast, positioneerplatform, camera, pc en touchscreen. De laborant plaatst een gezaagde asfaltkern op de positioneertafel. Met lasersensoren word het asfaltvlak afgetast waarna dit recht voor de camera wordt gemanoeuvreerd. De Asfaltscanner is in staat om de afmetingen van de grootste korrel per asfaltlaag te meten. Per laag kan daardoor betrouwbaarder dan eerst het asfaltmengsel worden gekarakteriseerd. De camera neemt een foto bij wit en ultraviolet licht, dit laatste met als doel om de teerverdachte lagen met behulp van fluorescentie te kunnen opsporen. De meetgegevens worden in een aparte applicatie geanalyseerd door de laborant. Dit proces zorgt ervoor dat het uitvoeren van de meting en de verwerking van de meetgegevens door verschillende personen kan worden uitgevoerd waardoor mensen optimaal kunnen worden ingezet.

Scan asfaltlaagopbouw en teerhourdheid   
Figuur 1. Foto uit rapportage:  zichtbaar licht en Uv-licht

Weergave laagopbouw Asfaltscanner  
Figuur 2. Foto uit rapportage: weergave laagopbouw

Dankzij de Asfaltscanner kan Kiwa KOAC sneller, nauwkeuriger en beter traceerbaar de analyses voor haar klanten uitvoeren. De Raad voor Accreditatie heeft naast de traditionele methode van werken ook de werkmethode met de Asfaltscanner geaudit en geaccrediteerd conform ISO/IEC 17025 (L007). Daarmee wordt voldaan aan de eisen voor het mogen uitvoeren van onderzoek conform CROW publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt”. Door de koppeling aan een centrale database kunnen de meetresultaten snel worden verwerkt en gepresenteerd.

Als teerverdachte lagen aanwezig zijn kan Kiwa KOAC een vervolgonderzoek uitvoeren. Dit kan zijn de DLC-proef (Dunne Laag Chromatografie) waarbij wordt bepaald of het teergehalte onder of boven de waarnemingsgrens van 50 mg/kg valt. Boven deze grens is een asfaltmonster teerverdacht. Precieze bepaling van PAK-gehalte kan worden uitgevoerd met de GC-MS meet- en analysemethode.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Annelies Verhulst, manager laboratorium Vught
telefoon 088 562 25 69
e-mail
 
[terug]
toplijn
bottomlijn
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2018 Leveringsvoorwaarden | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap