Nieuwsbrief   |   |   English | Contact |
 

Home
Producten
Werkvelden
Projecten
Cursussen
Over Kiwa KOAC
Carrière

balk_lo


Meetwagen op A1_nieuwsoverzicht


     
toplijn
bottomlijn

Nieuwe funderingen voor sportvelden

(01-05-2017)
Fundering sportvelden Frame
Tot medio 2016 waren voor funderingen van kunstgrasvelden en andere outdoor sportaccommodaties alleen door NOC*NSF gecertificeerde materialen en constructies toegestaan. Voor elke soort constructie en klasse van ondergrond stond een vaste laagopbouw voorgeschreven. Deze standaardisatie zette een rem op ontwikkelingen en toepassing van innovatieve materialen. Vanaf juni 2016 laat NOC*NSF aan bouwers van sportvelden veel meer keuzevrijheid aan constructievorm en materialen. Dit betekent dat opdrachtnemende partijen beter kunnen inspelen op de lokale omstandigheden. Kiwa KOAC en Kiwa ISA Sport hebben samen met andere partijen voor de verschillende types sportveldconstructies, ongebonden, half-gebonden en gebonden, de benodigde ontwerpcriteria uitgewerkt.

De nieuwste NOC*NSF-norm CONSTR3 geeft aan waaraan de constructie van een sportveld moet voldoen. Naast de sporttechnische normen zijn de eigenschappen vlakheid, waterdoorlatendheid, vorstbestendigheid en draagkracht de belangrijkste criteria. Vooral het criterium draagkracht is in het verleden onderbelicht gebleven. In CONSTR3 wordt voor ongebonden constructies een eis gesteld aan de verticale vervorming van de ondergrond. Met deze eis wordt beoogd een stabiele constructie te realiseren die gedurende voldoende lange tijd ook vlak zal blijven. Voor gebonden constructies moet de horizontale rek onderin de fundering beneden een grenswaarde blijven. Deze toets is overgenomen uit de wegenbouw en heeft als doel te borgen dat de gebonden fundering niet wordt overbelast en daardoor voortijdig zal bezwijken. Nu is de kans daarop bij sportveldconstructies aanzienlijk kleiner dan bij wegconstructies.

Kiwa KOAC begeleidt producenten en aannemers in het ontwerpproces van de fundering van outdoor sportaccommodaties conform CONSTR3. Daarnaast helpen we klanten bij het bepalen van de voornaamste eigenschappen van funderingsmaterialen. Per soort categorie funderingsmateriaal zoeken we de best passende proeven. De meetresultaten worden gebruikt om voor een scala van ondergrondsituaties te bepalen hoe de constructie-opbouw eruit moet zien waarbij uiteraard moet worden voldaan aan de draagkrachteisen van CONSTR3. Als de laagdikten bekend zijn kan Kiwa ISA Sport bepalen of de constructie aan de eisen aan waterdoorlatendheid en vorstbestendigheid voldoet. Is dat het geval dan heeft de klant een rapport waarmee hij in het hele land voor NOC*NSF uit de voeten kan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Toni Messinella
telefoon 088 - 562 25 37
 
[terug]
toplijn
bottomlijn
foto rechts
 
  © Kiwa KOAC 2018 Leveringsvoorwaarden | Disclaimer | Proclaimer Vraagbaak | Downloads | Sitemap